Súčasné slovenské sklo

Výber zo súčasného skla

About This Project

Výstava “Výber zo súčasného skla”, ktorú Galéria NOVA pripravila na letnú sezónu, je súčasťou podujatí, ktoré sú organizované v rámci bratislavského kultúrneho leta a špeciálne v rámci výtvarného projektu “Socha a objekt XI.”.

Prečo sa galéria rozhodla pre výstavu sklených objektov, vyplýva z koncepcie jej výstavného programu, ktorý dáva v poslednej dobe väčší priestor práve tejto výtvarnej oblasti. Ďalším dôvodom je práve skutočnosť, že umenie skla dosahuje na Slovensku a to nielen v európskom kontexte, nadpriemerné umelecké hodnoty.

Značná časť slovenských sklárov patrí ku špičke vo svojom odbore, čo dosvedčuje ich medzinárodné renomé, účasť na prestížnych európskych i svetových prehliadkach sklárskej tvorby. Fenomén “bratislavskej sklárskej školy”, ktorá sa dnes rozvíja v nových dimenziách, vznikol pod pedagogickým vedením vynikajúceho umelca Václava Ciglera na VŠVU v Bratislave. Jeho ateliérom prešla väčšina dnešných uznávaných slovenských sklárov, pre ktorých sú charakteristické niektoré metodologické postupy a názorové aspekty. Pôvodne bolo určujúcim  používanie optického skla, jeho brúsenie do hrán a leštenie.

V súèasnosti sa však práca so sklom i výtvarné spracovanie mení.  Umelci vnímajú sklo ako  sochársky materiál, či už v komornom, alebo exteriérovom prevedení. Sklo sa dnes stáva súèasťou priestorových inštalácií, kde sa môžu iným spôsobom využiť jeho opticko-svetelné kvality. Svedčí o tom aj samotný charakter a veľkosť objektov, ktoré majú často, pri tomto materiáli,  nezvyčajné rozmery.

 

Galéria NOVA  v posledných rokoch sleduje a prezentuje tvorbu špičkových slovenských sklárov nielen vo svojich priestoroch, ale aj v zahraničí.

Na tejto výstave prezentuje tvorbu známy osobností, ktoré sa svojou tvorbou presadili aj na medzinárodnej scéne, ako aj perspektívnych zástupcov najmladšej sklárskej generácie.

 

Výstava predstaví najnovšie práce od Ľubomíra Arzta /1946/, Miloša Balgavého /1955/, Pavla Hlôšku /1953/, Štepána Palu /1944/, Zory Palovej /1947/, Vladimíra Zbyňovského /1964/,  Marka Brincku /1981/ a Lenky Šimonyiovej /1981/. V ich tvorbe sa diváci stretnú s rozmanitými technologickámi postupmi realizovanými za tepla i za studena: rezaním, brúsením, leštením, odlievaním do formy, lepením.

 

Category
2006