Vladimír Gažovič

Inter Legere

About This Project

Rozumieť umeniu vlastne znamená „čítať medzi riadkami“ – inter legere. Tvorba Vladimíra Gažoviča je svojbytným svetom, ktorý treba vedieť „čítať“. Je známy ako tvorca fantastických obrazov.

Vladimír Gažovič je veľkou osobnosťou súčasného slovenského umenia a grafiky zvlášť. Už na začiatku jeho umeleckej dráhy bol veľký počin – „sfarebnil“ slovenskú grafiku, ktorá sa dovtedy vnímala najmä ako čierno-biele umenie. Podnety, ktoré získal vo Viedni, rozvinul do veľkolepého konceptu. Svojimi experimentmi v oblasti farebnej litografie tlačenej z  kameňa dosiahol vynikajúce výsledky. Rozpracoval najmä techniku nanášania a vrstvenia farebných tušových lazúr, striekania a vykrývania i kombinácie s litografickými kriedami.

Od osemdesiatych rokov sa rovnocenne venuje aj maliarskym prácam, ku ktorým v poslednom období pribudlo sochárstvo. Riešenie výtvarných problémov v rôznych médiách vedie Gažoviča v poslednej dobe k zmenám umeleckého videnia. Možno je to sochárstvo, čo spôsobilo, že Gažovič používa jednoduchšiu formu i kompozíciu. Jedna z jeho starších grafík má názov „Osedlaj si fantáziu“.

A tvorba Vladimíra Gažoviča sa dnes nesie práve v tomto duchu. V duchu novej disciplíny, ktorá sprehľadňuje formu a ponúka divákovi možnosť na sugestívnu koncentráciu. Ako však sám hovorí, je presvedčený, že ľudská fantázia nie je schopná prekonať život, pretože „najväčšiu fantáziu predstavuje príroda, vesmír a javy s tým spojené.“

Vladimír Gažovič pochádza z Bratislavy (nar. 1939). V rokoch 1961-67 študoval na VŠVU v  Bratislave na Oddelení grafiky u profesora V. Hložníka. V rokoch 1969-70 získal štipendium Herderovej ceny na Akadémii výtvarných umení vo Viedni (prof. Melcher) a roku 1979 absolvoval stáž na AVU v Amsterdame. V rokoch 1967-82 pôsobil ako pedagóg na Oddelení grafiky VŠVU v Bratislave. Venuje sa grafike, maľbe, ilustrácii a plastike.

Tvorba Vladimíra Gažoviča je vysoko cenená najmä v zahraničí. Na rôznych prestížnych svetových prehliadkach grafickej tvorby získal desiatky ocenení, spomenieme len tie azda najvýznamnejšie: Filadelfia, Tokio, Štokholm, Krakov, Ľubľana, Kanagawa, Kochi, Madison, Malbork, Sint-Niklaas, Poznaň a iné.

Výstava Vladimíra Gažoviča v Galérii NOVA potrvá od 3. októbra do 5. novembra 2005.

Category
2005