Zora Palová

Sklenené objekty

About This Project

Zora Palová (nar. 1947) študovala v rokoch 1971-75 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na oddelení skla v architektúre (doc. Václav Ciglera). Od roku 1996 začala pedagogicky pôsobiť na Univerzite v Sunderlande, kde viedla ateliér skla. V roku 1997 bola menovaná profesorkou. Od roku 2003 pôsobí na Univerzite v Sunderlande ako Visiting Profesor. Venuje sa komornej i monumentálnej sklenej plastike, inštaláciám, šperku i kresbe.

Svoju tvorbu Palová prezentovala na viacerých samostatných výstavách najmä v Paríži, v USA na Floride, v Luxemburgu, Holandsku, v Prahe i Bratislave, ale i na skupinových výstavách po celom svete. Na rôznych medzinárodných súťažných prehliadkach získala prestížne ocenenia (Japonsko, USA, Nemecko). Diela Z. Palovej sa nachádzajú v zbierkach významných svetových múzeí, medzi nimi spomenieme napríklad londýnske Victoria & Albert Museum, Konezagi Glass Museum v Japonsku, Dutch Quinn Collection v Holandsku, Shimonoseki Museum of Modern Art v Japonsko atď.

Zora Palová je nielen vynikajúca sklárska výtvarníčka, ale patrí k tým málo slovenským umelcom, ktorých tvorba prenikla na svetovú umeleckú scénu. Zásluhu na tom má jej mimoriadna cieľavedomosť a schopnosť realizovať svoje výtvarné predstavy v materiáli. V tomto prípade v skle. Sklo v jej rukách stráca tvrdosť a chlad a stáva sa sugestívnou a magickou hmotou. Materiálom z ktorého sa nerobia iba dekoratívne predmety či ozdôbky, ale suverénnym sochárskym materiálom.

Zora Palová pokročila vo svojom spracovaní a  interpretácii od monolitného bloku k objektu, ktorý pracuje s priestorom. Prvou fázou bolo perforovanie, odstupňovanie hrúbky steny objektu až k vytvoreniu prieniku. Autorka tak spojila svetlo vyžarujúce z plastiky so svetlom prírodným. Dnes sme svedkami jej ďalšieho napredovania.

Názvy mnohých jej plastík sú inšpirované vodou, príbojom morských vĺn, kvapkami dažďa. Cez tieto témy sa do jej sklených plastík dostáva nielen svetlo, ale aj pohyb. More pri Sunderlande vnuklo Palovej zachytiť v skle efemérnosť a pominuteľnosť pohybu. A tak sme svedkami, že sklené plastiky Zory Palovej nie sú chladné ani strohé, ale naopak ponúkajú vášne protikladných živlov – vody i ohňa.

Výstava Zory Palovej v Galérii NOVA trvala od 5. septembra do 1. októbra 2005.

Category
2005