About This Project

Prítomnosť okamihu

 

Komorná výstava Zorky Lednárovej (1976), prezentovaná v Galérii NOVA, sa vyznačuje krehkou poetikou a viacznačnými posolstvami. Ideovým východiskom výstavy je téma zraniteľnosti a pominuteľnosti, ktorú autorka skúma cez prizmu vlastných zážitkov a skúseností. Ide o akúsi vizuálnu sebareflexiu diagnostikovaného organizmu, ktorej ťažisko tvorí súbor „dočasne vyskladnených“ reliéfov – zlatom pospájaných úlomkov rozbitého porcelánu s plastickým záznamom EKG monitoringu autorkinho srdca.
Kardiograf udávajúci „tep života“ nám s naliehavosťou pripomína, že náš najvzácnejší čas je práve tu a teraz – v tejto chvíli, v tomto okamihu, ktorý je našou jedinou istotou. V zlepených fragmentoch porcelánu – „kúskoch života“ sa autorka pokúša sprítomniť pominuteľnosť – zachytiť nezachytiteľné. V prezentovanej inštalácii Just a moment sugestívne stvárňuje krehkosť bytia, dotýka sa intimity a najzraniteľnejších miest nielen seba samej, ale aj všetkých tých, ktorých zasiahla svojou pravdivosťou ukrytou v metafore.

Naďa Kančevová

 

Just a moment

 

Moment je len okamih, chvíľa, krátky čas, iba mrknutie. Okamih je definovaný ako krátke časové obdobie. Každý okamih má vždy určitú dobu trvania, akokoľvek krátku. Ale okamih nie je len časová jednotka. Môže zmeniť náš život, obrátiť ho úplne hore nohami. Môže znamenať všetko a nič. V mojej práci Just a Moment sa snažím zachytiť a zachovať pominuteľnosť okamihu práve vtedy, keď je jeho pominuteľnosť zjavná.

Zobrazením EKG záznamu mojej srdcovej činnosti na porcelánových tabuliach – reliéfoch sa pokúšam prinútiť pozorovateľa k uvedomeniu, že každý moment je vzácny. V tejto práci nie je otázkou, či je náš život, ktorý napreduje len vďaka tlkotu srdca, vzácny. To je nespochybniteľné. Svojou inštaláciou sa ho snažím povýšiť a dať na piedestál – je to tá najcennejšia vec, ktorú máme. Využívam k tomu starú japonskú techniku “Kintsugi”, ktorá spája zlatom veľmi vzácne a hodnotné zlomené porcelánové, či keramické výrobky, a tým zvyšuje ich hodnotu.

Pospájané fragmenty porozbíjaných reliéfov sú pozlátené, čím sa spoj nielen prizná, ale aj podčiarkne. Metaforicky nás to núti k premýšľaniu: je niečo, čo je zlomené, menej cenné? Poznanie a priznanie, že sme krehkí a zlomiteľní, je to, na čom záleží, tá celá krása existencie, s jej hĺbkami a výšinami, každý moment, každý okamih.

Vnímať okamih je dôležitá skúsenosť. Uvedomiť si, čo sa práve deje. Ľudský tlkot srdca by bol nemysliteľný bez ľudskej bytosti, rovnako ako človek bez srdca. Je to melódia života, malé rytmické momenty, okamihy, ktoré udávajú tón a rytmus, čo znamená stabilitu našej existencie – silu a zároveň krehkosť. Porcelán je takzvané zlato východu – je pevný, ale zároveň krehký. Zlato je cennosť, symbol moci, úspechu, bezpečnosti, pre ktoré sa zabíjalo, či viedli vojny.

Zorka Lednárová

Category
2019