Ciglerova sklárska škola

Sklo je známy materiál, ktorý slúži človeku oddávna. Postupne, ako sa objavovali nové vlastnosti a technické možnosti tohoto fascinujúceho materiálu, vznikali aj nové možnosti jeho využitia. Po celý tento čas sa však sklo využívalo na úžitkové a dekoračne účely. Až v dvadsiatom storočí našlo sklo uplatnenie ako médium, z ktorého možno tvoriť umelecké diela. Sklené objekty a plastiky vytvorené v peci, ktoré sú dnes známe pod názvom štúdiové sklo, a ktoré sú nositeľmi umeleckých výpovedí a posolstiev, sa stali svedkami historického prielomu v rôznorodosti použitia skla. V druhej polovici dvadsiateho storočia hnutie na podporu a rozvoj štúdiového skla sa stalo zdrojom inšpirácie pre použitie sklených objektov v architektúre. Dôležitým v tomto vývoji je fakt, že táto nová úloha a funkcia pre sklo bola predstavená a rozvíjaná v Československu.

 

Založenie Oddelenia skla v architektúre na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave roku 1965 vytvorilo jedinečné zázemie pre súčasných slovenských sklárov. Václav Cigler, dnes svetová osobnosť» v oblasti umeleckého skla, sa stal prvým vedúcim tohoto oddelenia. Jeho zámerom bolo vymaniť sklo z jeho dekoratívnych funkcií a povýšiť ho na spolutvorcu životného prostredia či už v interiéri, alebo v exteriéri ako plnohodnotný umelecký artefakt. Predovšetkým Ciglerove experimenty s brúsením optického skla inšpirovali celú generáciu mladých umelcov. Jeho umelecké názory a predstavy sa stali základom Ciglerovej sklárskej školy.

 

Umelci, ktorých reprezentuje galéria NOVA, Václav Cigler, Štepán Pala, Zora Palová, )Lubomír Arzt, Pavol Hlôška a Miloš Balgavý, predstavujú nosné osobnosti Ciglerovej sklárskej školy. Ich tvorba je charakterizovaná používaním optického skla vysokej kvality, ktoré brúsia a leštia, alebo ďalej spracuvávajú modernými, špeciálnymi technikami, napríklad pri nanášaní tenkých kovových reflexných vrstiev. Popri optickom skle Štepán Pala a Zora Palová využívajú špecifické vlastnosti liateho skla na vytvorenie sklených objektov neobyčajných tvarov.

 

Sklo ako materiál má nepochybne magickú silu, ktorá sa znásobuje hrou skleného objektu so svetlom. Práve vedomým narábaním so svetlom dodávajú umelci objektom štvrtý rozmer. Vo svojom uzavretom objeme odhaľuje sklenný objekt vzrušujúce a neočakávané priestory, ktoré sú výsledkom viacnásobných odrazov svetla od vyleštených povrchov a poskytuje farebné transformácie, ktoré sú výsledkom lomu svetla na vybrúsených hranách. Sklený objekt dokáže vytvoriť magickú atmosféru, ktorá sa mení pri pohybe diváka.

 

V súčasnosti sklárski umelci na Slovensku vnímajú chladný materiál sklenej hmoty veľmi citlivo a výsostne individuálne a sú schopní jej ”vdýchnu» život” majstrovstvom svojich rúk a myšlienok. Tvorba sklených objektov je mimoriadne náročná a vyžaduje si umelcov dôsledných, vytrvalých a absolútne oddaných tejto tvorbe. Vyčariť zo sklenej hmoty, alebo tabule žiarivý sklený objekt si vyžaduje nielen naslovovzatých majstrov remesla – sklárov, ale najmä umelcov s jasnou tvorivou víziou. Tieto kvality sú charakteristické pre umelcov, ktorých diela galéria NOVA vystavuje, a nie je prekvapujúce, že tvorba slovenských umelcov – sklárov si získala široké medzinárodné uznanie. Vo svojej činnosti sa galéria NOVA zameriava na stimuláciu a podporu bohatej tradície umeleckého skla na Slovensku a v Českej republike, z ktorej umelci Ciglerovej sklárskej školy vytvorili originálnu a významnú svetovú umeleckú disciplínu.