St’Art 2005 Strasbourg

Galéria NOVA predstavila v Štrasbourgu sklársku tvorbu Balgavého a Hlôšku
Úspešná prezentácia slovenského skla na prestížnej prehliadke súčasného umenia
Tvorbu významných slovenských sklárskych umelcov predstavila v týchto dňoch na medzinárodnej prehliadke súčasného umenia St´Art v Štrasbourgu bratislavská Galéria NOVA. Záujem návštevníkov o diela našich popredných sklárov Miloša Balgavého a Pavla Hlôšku opäť potvrdil, že slovenské umelecké sklo je v zahraničí mimoriadne vyhľadávané a oceňované.
Na prehliadke, ktorá sa vo Výstavnom centre Štrasbourg Wacken uskutočnila od 27. do 31. januára 2005, sa zúčastnilo viac ako 90 galérií z 15 európskych krajín a Kanady. Galéria NOVA, ktorá sa na prehliadke zúčastnila po prvý krát, bola jediným zástupcom Slovenska. Prezentácia sklenených objektov na prehliadke v Štrasburgu je súčasťou novej profilácie Galérie NOVA s cieľom podporovať a prezentovať umelcov, ktorí sa venujú tvorbe sklenných objektov v duchu tradície Ciglerovej sklárskej školy. Galéria NOVA (založená r. 1990) je najstaršou súkromnou galériou na Slovensku a od roku 1994 sa európskych prehliadok umenia zúčastňuje každoročne, čím významne prispieva k zviditeľneniu slovenských umelcov a ich tvorby na medzinárodnej umeleckej scéne.
Prehliadky súčasného umenia St´Art v Štrasbourgu sa zúčastnili významné galérie, ktoré sa venujú prezentácii a predaju sklárskeho umenia, medzi inými napríklad Galéria Jean Claude Chapelotte z Luxemburska, alebo Galerie Pokorná z Prahy. Všetky európske galérie zamerané na súčasné sklo, ktoré sa prehliadky zúčastnili, ponúkajú aj diela českých a slovenských sklárov, najmä Václava Ciglera, Štepána Palu, Zory Palovej, Stanislava Libenského, Františka Viznera a ďalších.
Tvorbu M. Balgavého a P. Hlôšku, ktorú na prehliadke umenia predstavila Galéria NOVA, charakterizuje geometrizácia foriem, práca s vnútorným priestorom objektu a optické efekty vychádzajúce z vlastností optické skla. Kolekcia diel Balgavého a Hlôšku sa tešila veľkému záujmu publika, ktoré diela tohto charakteru videlo po prvý raz. Medzinárodná prehliadka umenia St´Art v Štrasbourgu má vysokú návštevnosť – tohto roku to bolo až 35000 návštevníkov a predstavuje tak jedinečnú možnosť prezentovať slovenské umenie širokej kultúrnej verejnosti v zahraničí.