Tlačová správa k výstave Ivana Pavleho

Umenie je súčasťou nášho života.
Ivan Pavle, napriek šírke svojich záujmov je v prvom rade maliarom. Maliarom v najbytostnejšom význame tohto slova. Maľbu, ktorej sa v prvom rade venuje, vníma ako spôsob svojej umeleckej existencie. V prvom rade zaujme spôsob jeho maľby. Je to práca s farbou a rôznymi materiálovými štruktúrami. Dodávajú maľbe nielen ďalší plastický rozmer, ale aj novú významovú štruktúru. Farba, obohatená o rôzne štruktúry pást a pieskov prehlbuje psychologické vrstvy obrazu. Napriek využívaniu rôznych maliarskych štruktúr je Ivan Pavle maliarom reality – maliarom skutočnosti.
Tá sa prejavuje nielen v spôsobe zobrazenia hlavných tematických okruhov, ale aj v ich výbere. V jeho tvorbe sa stretneme s témami, ktoré nás odkazujú na vzdialenejšiu, alebo bližšiu minulosť, alebo na témy, ktoré sú súčasťou našej prítomnosti. Napriek rôznym tematickým okruhom si Ivan Pavle uchováva svoj charakteristický autorský rukopis, ktorý je rozoznateľný medzi desiatkami súčasných umelcov. Dôležitým výrazovým prostriedkom je farba, len málokedy podporená lineárnymi prvkami. Maliarskymi prostriedkami vyjadrí historickú tematiku, figuratívne motívy i zakomponovanú krajinu. Jeho prednosťou je skĺbenie rôznych motívov do integrálneho celku. Absolútnou prednosťou Ivana Pavleho je skutočnosť, že reálne motívy sa v jeho maľbách premietajú doslova do maliarskych vidín, korpusov alebo krajín science fiction našej doby.
Zámerom Ivana Pavleho ale nie je ohurovať diváka futurologickými predstavami. V jeho tvorbe sa tak akoby iba náhodou stretáva súčasnosť s tým, čo bude potom. Autorova tvorba nám dáva nádej, že to bude pre umelca i pre človeka nádejná budúcnosť. Nie je nepodstatné, že obrazy Ivana Pavleho sú pre ľudí, sú určené ľuďom, ktorí potrebujú pre plnosť svojho života farby, formy a obrazy, tak, ako potrebujú poéziu, alebo hudbu, alebo iné formy umenia. Pretože Ivan Pavle je presvedčený, že umenie je súčasťou nášho života. A o tom svedčí jeho tvorba.
Ivan Pavle sa narodil sa roku 1955 v Galante. Absolvoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave v roku 1981 na Oddelení monumentálnej maľby v ateliéri doc. D. Castiglioneho a I. Vychlopena. Venuje sa maľbe, kresbe a grafike. S úspechom vystavuje nielen doma, ale i v zahraničí, najmä v USA, Holandsku, Nemecku a Francúzsku, kde v tomto roku absolvoval dvojmesačný tvorivý pobyt na Cite Universite v Pariži. Jeho tvorba je v majetku verejných i súkromný galérií a zberateľov. V galérii NOVA budú prezentované najnovšie výsledky jeho maliarskej tvorby.