Tlačová správa k výstave Pavla Hlôšku

Pavol H L Ô Š K A
Sklené objekty

Bratislava, 28.3.2006 – Dovoľte, aby sme Vás srdečne pozvali na vernisáž umelca Pavla Hlôšku s názvom Sklenené objekty, ktorá sa uskutoční v pondelok 3. apríla 2006 o 18.00 hod. v bratislavskej Galérii NOVA na Baštovej ulici č. 2.

Pavol Hlôška sa narodil v roku 1958 v Banskej Štiavnici. Po ukončení SŠUP v Bratislave (1973) pokračoval v štúdiu na Vysokej škole výtvarných umení v rokoch 1973-79 na oddelení skla v architektúre u doc. V. Ciglera. Počas dvoch období (1993-4 a 1999) bol predsedom Združenia slovenských sklárov. Zúčastnil sa na medzinárodných i domácich sklárskych sympóziách (Zlatno, Moravany – Květná). Spolupracuje s významnými sklárskymi galériami v zahraničí, svoju tvorbu pravidelne prezentuje na medzinárodných umeleckých prehliadkach (Kanazawa Japonsko, KunstRai Amsterdam, Coburg Nemecko, Strassburg Francúzsko a i).

Pavol Hlôška patrí ku generácii sklárov, ktorí vyšli z Ciglerovej školy a na slovenskej umeleckej scéne etablovali nové kvality a možnosti práce so sklom. Mali väčšie ambície, než boli dovtedy prevažujúca úžitkovosť alebo v lepšom prípade dekorativizmus. Sklo je pre Hlôšku a jeho generáciu predovšetkým sochárskym materiálom so špecifickými vlastnosťami, ktoré si vyžadovali v mnohom odlišné technologické procesy vzniku umeleckého diela.

Umelca upútala a očarila práca s optickým sklom. Podnety získané školením u V. Ciglera zužitkoval po svojom. Jeho koncepcia smerovala k čistému až puritánskemu tvaru. Najčastejšie podnes pracuje s rôznymi premenami a variantmi trojuholníka, ihlana a ich premietaním do priestoru. Vnútorný priestor plastiky otvára prizmatickými brusmi, alebo lepením viacerých segmentov
a vákuovou metalízou kovov, najmä zlata a striebra. Vrstvy jednotlivých segmentov menia, podľa zorného uhla diváka, vizuálnu štruktúru použitých prvkov z pravidelnej geometrie na chaotizujúcu kompozíciu, ktorá vykazuje vlastnosti Kochovej krivky (fraktálnej geometrie). Docieľuje tým vznik nekonečného radu vizuálnych štruktúr v ohraničenom priestore. Kompaktnosť prísneho tvaru Hlôškových sklenených objektov vizuálne analyzuje – dekomponuje na pôsobivé čriepkovité spektrum. Tento princíp veľmi efektívne využil v monumentálnej deliacej sklenej stene pre Tatrabanku, vo forme dvojitej priestorovej špirály.

Precízne formulovaný tvar s priamymi hranami postupne ohýba do mäkšej sférickej podoby. Objavujú sa aj objekty diskovitého tvaru a práca s vnútorným priestorom objektu smeruje viac k farebným svetelným transformáciám. Využíva k tomu proces metalízy vo vákuu.

Pavol Hlôška sa okrem práce na komorných objektov venuje i realizáciám vo väčších priestoroch. Ide hlavne o práce pre konkrétny architektonický priestor.

Eva Trojanová
Kurátorka výstav

Výstava Pavla Hlôšku sa v Galérii NOVA bude konať do 12. mája 2006.