Tlačová správa k výstave Vojtecha Kolenčíka

Druhú polovicu kultúrneho leta otvorí Galéria NOVA na Baštovej 2 v Bratislave výstavou obrazov Vojtecha Kolenčíka, ktorá potrvá od 2. augusta do 5. septembra 2004.
Vojtech Kolenčík patrí k tým absolventom grafickej špeciálky Albína Brunovského, ktorých tvorba priniesla v priebehu osemdesiatych rokov minulého storočia nové výtvarné myslenie v grafike. Známe sú najmä jeho zadrôtované, akoby umlčané tváre i figúry, ktoré v dobe svojho vzniku jednoznačne vypovedali o obmedzovaní slobody tvorby i myslenia. Jeho diela boli preto v období socialistického realizmu „ideologicky“ odmietané.
Kolenčík sa svojím umeleckým štýlom hlásil k neokubizujúcej štylizácii, v ktorej dominovala analytická práca s figúrou, zdôrazňujúca ľudskú podstatu tvorby. Sústreďoval sa najmä na problémy farby. Mnohé jeho práce vlastne prestali byť grafikami, pretože serigrafie skombinoval s maliarskymi postupmi. Práca s farbou postupne prevážila a dnes Kolenčík viac maľuje.
Kolenčíkova súčasná tvorba sa pohybuje na rozhraní maľby a kresby, pričom výsledok pôsobí skôr obrazovo. Maľuje na malých i väčších nájdených doštičkách, ktoré sú jeho vnútornou citovou reakciou na dianie okolo nás. Jeho tvorba je vysoko emotívna a hlboko ľudsky precítená. Racionálne jadro jeho osobnosti uvoľnilo priestor spontaneite. Obraz spracúva akčným spôsobom gestickej maľby, pričom využíva princíp náhody a nečakaných efektov. Používa serigrafické farby, ktoré pôsobia svojou ostrou farebnosťou a zámerným disharmonickým ladením.
Vojtech Kolenčík sa narodil roku 1955 v Nitre. V rokoch 1974-1980 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave /prof. A. Brunovský/. V súčasnosti pôsobí ako docent na VŠVU v Bratislave. Venuje sa maľbe, kresbe, grafike, knižnej ilustrácii a grafickému dizajnu.