Tlačová správa k výstave

Sveťo Ilavský, Vlado Gažovič, Marek Ormandík, Stanislav Stankoci

Vianočné stretnutie so súčasnou maľbou

Sveťo Ilavský (nar.1958), maliar, grafik, sochár, hudobník, tvorca intermediálnych projektov, je majstrom tvorivej improvizácie. Na jeho plošných dielach, maľbách i kresbách virtuózne narába s líniou, ktorú vníma ako nezávislý a slobodný výtvarný prvok. Farba i kresba sú v jeho tvorbe výrazom živelnej energie, výrazom náhodných stretnutí rôznych foriem tvarov, svetla a často i zvuku. Jednou z jeho kultových tém je ukrižovanie. Ľudská postava ako výraz bolesti, utrpenia a nádeje súčasne.
Vlado Gažovič (nar.1939) uznávaná osobnosť slovenskej grafiky a maľby je dostatočne známy svojím špecifickým spôsobom práce s figúrou i s farbou. V jeho tvorbe sa fantázia prelína s prvkami z reálneho sveta. Jej uzdu má pevne v rukách a popúšťa s cieleným zámerom. Preto sa v jeho tvorbe zrkadlia mravy ľudí i doby v ktorej žijú. Nechce však byť naturalisticky konkrétny. Svoje vízie udržiava na hranici sna a skutočnosti, opradené magickou atmosférou.
Marek Ormandík (nar. 1968) absolvoval VŠVU v Bratislave roku 1993 na Katedre grafiky u prof. D. Kállaya. Venuje sa však hlavne maľbe, ilustrácii, grafickému dizajnu. Jeho doteraz najväčším opusom je súbor kombinovaných techník k Danteho Peklu, ktorý onedlho, dúfajme, vyjde v knižnej podobe. M. Ormandík je expresívnym charakterom svojej tvorivej invencie predurčený na monumentálne obrazové kompozície. Predstaví sa komornejšími dielami, kde sa prejavia charakteristické črty jeho rukopisu, eruptívna forma, výrazná farebnosť a akčná kresba.
Stanislav Stankoci (nar. 1959) absolvoval VŠVU v Bratislave roku 1984 na Katedre úžitkovej grafiky. Pôsobí ako vedúci Ateliéru grafického dizajnu na VŠVU. Okrem grafického dizajnu sa intenzívne venuje aj maľbe. Pôvodne vyšiel z figúry, ale postupne sa venoval problémom farby. Analyzuje jej štruktúry a odkrýva jej skryté výrazové možnosti. Procesom analýzy prenikol do mikroštruktúry organického základu tvaru. Jeho obrazy niekedy pôsobia ako zväčšeniny bunečných procesov a interpretujú tak život v primárnej podobe.
Výstava Vianočné stretnutie so súčasnou maľbou v Galérií NOVA potrvá od 5. decembra 2005 do 6. januára 2006.