About This Project

Výstava: INGERENCIA 29. Medzinárodné sympózium umeleckého šperku a iných médií Kremnica´23

Vernisáž: 22. 8. 2023 o 18.00

Trvanie výstavy: 22. 8. – 5. 9. 2023

 

Tradícia a kontinuita medzinárodného sympózia umeleckého šperku, ktoré v Kremnici od roku 1990 organizuje Združenie šperkárov AURA, zastáva v stredoeurópskom kontexte významné miesto na poli podujatí a vzájomných stretnutí autorov zaoberajúcich sa výtvarným šperkom. V snahe o priblíženie sa a integráciu s ďalšími umeleckými disciplínami sa 29. ročníka sympózia zúčastnili i výtvarníci strednej a mladšej generácie pôsobiaci primárne v oblasti umeleckého šperku ale tiež iných médií. Interdisciplinárny formát sympózia ponúka priestor pre stretnutie výtvarníkov otvorených spolupráci v kontexte posilňovania profesionálnych aj osobných vzťahov v širšej umeleckej komunite. Otvára možnosti pre kolaborácie realizované v intenciách umeleckých projektov vystihovaných prelínaním rôznych médií a rovnako i pre individuálnu tvorbu v médiu šperku.

Už tradične je vznik autorských diel spätý predovšetkým s atmosférou miesta a jednou z často reflektovaných tém je Genius loci historického mesta Kremnica. Ďalším špecifikom sympózia je vytvorenie spoločného diela, ktoré vzniká kolaboratívnou formou a podieľajú sa na ňom všetci zúčastnení autori. Výtvarníci reagujú aj na špeciálny lajtmotív aktuálneho ročníka sympózia – Ingerencia, ktorým vyjadrujú kritické stanovisko k nedávnemu zrušeniu strednej umeleckej školy v Kremnici.

Premiérovú prezentáciu diel nedávno hostilo NBS – Múzeum mincí a medailí Kremnica, kde výtvarníci svojimi dielami dočasne vstúpili do stálej expozície Líce a rub peňazí. V reakcii na priestor definovaný a vymedzený geniom loci numizmatickej expozície ich intervencie obohatili výstavu o novú vrstvu – prekvapivé dialógy starého a nového. Reinštalácia 29. ročníka šperkárskeho sympózia sa uskutoční do 22. 8. do 5.9. 2023 v bratislavskej Galérii NOVA.

 

Vystavujúci autori: Namuunaa Ganbaatar (MN), Silvia Gálová (SK), Daniel Jirkovský (CZ), Juraj Mucha (SK), Maya H. Nepšinská (SK), Veronika Uhrecká (SK)
Kurátorka: M. H. Nepšinská

Category
2023