Karol Pichler

„Autoportréty“ Karola Pichlera v bratislavskej Galérii NOVA

About This Project

Karol Pichler (narodený r. 1957 v Bratislave) študoval v rokoch 1980 až 1985 na Vysokej škole umeleckopriemyselnej v Budapešti. V súčasnosti žije striedavo v Paríži a Bratislave, ale aj v rôznych vzdialených kútoch sveta, napríklad v Indonézii alebo Mexiku.

Svojou osobitosťou zaujal už od začiatku vstupu na výtvarnú scénu. Provokovala ho práca s priestorom, ktorý vnímal vždy v kontexte s iným médiom a z iného uhľa pohľadu. Najprv to boli textilné či papierové objekty a inštalácie, neskôr pribudol fenomén písma, nápisov – zákazov, piktografických značiek, čiže všetko fenomény, ktoré určujú náš spôsob života a istým spôsobom ho limitujú.

Poznávacím znamením pre tvorivú činnosť Karola Pichlera je skutočnosť, že umenie vníma ako veľké potešenie. Od začiatku vo svojej tvorbe pracuje s formotvornými prvkami, ktorými rozvíja rôzne druhy vizuálnych hier. Východiskom je práca s detailom, alebo zvoleným prvkom, ktorý násobí a komponuje do často sofistikovaných celkov. Niekedy sú to texty vo forme príkazov, ktoré vtipne obmieňajú východiskový text, inokedy zasa manipulácia s fotografiou a jej konfrontácia so zvolenou realitou.

Výstava „Autoportréty“, v podtitule „nepokoj v minútach“ je inšpirovaná krátkymi poviedkami J. Lenču, pretože v každom diele sú zakomponované hodiny. Nejde však o klasické autoportréty. Pichler vníma autoportrét nielen ako fyziognomický obraz tváre, ale aj ako ostatné komponenty, ktoré človeka určujú. V tomto prípade je to autorova knižnica. Je preňho niečím veľmi osobným, pretože tým, že žije nomádskym spôsobom života, v rôznych častiach sveta a v rôznych prostrediach, knihy patria k tomu, čo si stále nosí so sebou. Knihy, ktorými sa obklopuje, ktoré číta, vypovedajú o jeho mentálnom i umeleckom živote.

Výstava je teda zároveň prezentáciou fotografickej interpretácie jeho knižnice, kde sa vrstvia knihy podľa toho, ako ich používa, prenáša, alebo sa nimi obklopuje. Keďže pre Karola Pichlera je podstatnou práca nielen s priestorom, ale aj aktívna účasť diváka, v každej fotografii sú zakomponované drobné zmeny a posuny ako konfrontačné prvky. Hľadanie rozdielov a objavovanie nových prvkov je pre diváka ďalšou sondou odkrývajúcou odkazy o autorovi, prípadne o jeho predchádzajúcej tvorbe.

V každom prípade to môžeme vnímať aj ako jeden z odkazov na návrat ku knihe.

Výstava diel Karola Pichlera v Galérii NOVA trvala od 7. marca do 2. apríla 2005.

Category
2005