Marek Kvetan

Gleam

About This Project

V tomto roku začala Galéria Nova spolupracovať s umelcami mimo svojho hlavného zorného pola – sklárskej tvorby. Rozšírila svoje pôsobenie aj do prostredia konceptuálneho umenia. Po výstave Viktora Freša sa aktuálne predstaví v Galérii Nova Marek Kvetan so svojím projektom pod názvom Gleam, vyjadrujúci prchavú realitu svetielok, trblietok sklenených lustrov.

 

Autor využil cielene zakúpené hotové výrobky – sklenené lustre rôznej výroby (väčšinou české sklo), ktoré „prerobil“ do novej reality vnímania. Už vo svojej inštalácii Gathering (Meet Factory Praha, 2013) využíval nájdené objekty zo skla a porcelánu. Jeho inklinácia už k hotovému predmetu, ktorým svojou inštaláciou premieňa jeho obsah a uvádza ho do nového kontextu sa venuje v celej svojej tvorbe. Aktuálne padla voľba na sklo, kde nainštaloval sériu sklenených lustrov v opačnom prevedení, kedy vnímame realitu akoby sme sa pozerali z výšky na tieto predmety, ktoré umocnil s využitím ich hlavnej funkcie ako nosiča svetla.

 

Marek Kvetan (1976) študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v rokoch 1995 – 2001 i na Fakulte umenia Technickej univerzity v Brne (1999). Vystavoval doma i v zahrahničí. Pôsobí na voľnej nohe a ako pedagóg na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v kabinete kresby.

 

Výstava sa koná ako súčasť BLAF festivalu 2014.

S finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

Category
2014