Martin Bu

Porcelán a obsah

About This Project

Galéria NOVA začala v minulom roku rozširovať svoju spoluprácu so slovenských a českými sklárskymi umelcami a dizajnérmi aj o nový materiál – keramiku. Prvú výstavu zorganizovala na jeseň 2012 s mladou umelkyňou Simonou Janišovou. Aktuálne sa v priestoroch Galérie NOVA predstavuje Martin Bu (1976). Bakalárske štúdium absolvoval v ateliéri keramiky (Doc. I. Vidrová) a magisterské štúdium na katedre priemyselného dizajnu (Prof. F. Burian), kde aktuálne dokončuje doktorandské štúdium. Absolvoval študijné pobyty v zahraničí napríklad vo Viedni s projektom „Recyklácia a citácia v dizajne“, na Akadémii výtvarných umení a dizajnu v Jeruzaleme, zameraný na dizajn porcelánu a keramiky, alebo na Open University v Tel Avive. Vystavoval samostatne aj na skupinových projektoch doma aj v zahraničí. Venuje sa kurátorským projektom na propagovanie mladého dizajnu na zahraničných dizajnérskych festivaloch.

 

Martin Bu pracuje na rôznych projektoch od produktového dizajnu a návrhov do interiérov (svietidla, interiérové objekty) až po voľnú tvorbu. Výstava „Porcelán a obsah“ nadväzuje na tú, realizovanú v roku 2012 v Max Klinger Galérii v Bratislave. Svoje objekty často dáva do vzájomného vzťahu medzi formou a obsahom, kde sa venuje recyklácii s odkazom na tradičné zaužívané materiáli a tvary, ktoré posúva do nových sociálnych , kultúrnych a kompozičných významov. Vznikajú tak predmety, ktoré nie sú zaujímavé svojou utilitárnosťou ale obsahom. Jeden koncept tvorí figuratívny motív, ktorý transformuje do novej kompozičnej a významovej roviny a druhý koncept spája predmety s architektúrou. Medzi jeho témami nájdeme figurálne kompozície – variácie robotníkov zo série Prestávka (2012-2013), zvieracie motívy Fenek ušatý (2012 – 2013), kde v procese navrhovania využíva digitálne technológie, ktoré zámerne priznáva v konečnom tvare, alebo Žralok na vlnke (2012), ktorý je inšpirovaný porcelánovými plastikami so zvieracím motívom z priemyselnej výroby porcelánových fabrík.

 

Výstava potrvá do 1. augusta 2013

Category
2013