Palo Macho

Nové v Nove

About This Project

Palo Macho sa predstavuje so svojou aktuálnou, úplne „novou“ kolekciou diel, vytvorenou špeciálne pre priestor Galérie NOVA. Autor pracuje s tabuľovým sklom, s jeho tvarovaním a deformáciou za tepla. Tvorí tak obojstranné maľby, ktoré sa stávajú reliéfmi – objektmi.

Ako píše v katalógu k jeho výstave v galérii v Dolnom Kubíne Katarína Bajcurová – „Macho dômyselne narába s transparentnými i krycími farbami, využíva kovy, listre, mat i lesk, predelenie tabule na priehľadnú a nepriehľadnú časť. Skutočnosť, že pri tavení spája niekoľko vrstiev maliarsky spracovaného skla dotvoreného jednoduchou linkovou kresbou, vo vnútri i na povrchu, dáva jeho obrazom – objektom reliéfnosť, hĺbku, ilúziu vytvorenia vnútorného priestoru, ktorý je vlastne skutočný.“

 

Palo Macho (1965) študoval v rokoch 1980 – 1986 na Strednej škole sklárskej najprv v Novom Bore a následne v Kamenickom Šenove. V rokoch 1989 – 1995 absolvoval štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Má za sebou niekoľko študijných pobytov, hlavne vo Francúzsku. V rokoch 1994 – 1998 vyučoval aj na sklárskej škole v Lednických Rovniach. Vystavoval doma i v zahraničí – spomeňme napríklad Japonsko, Nemecko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Taliansko.

 

Výstava potrvá v Galérii NOVA do 23. januára 2011.

 

Category
2010