Tlačová správa k výstave M. Studený

Bratislava, 15.8.2006 – Dovoľte, aby sme Vás srdečne informovali o výstave umelca Michala Studeného, ktorá bude sprístupnená v pondelok 21. augusta 2006 o 18.00 hod. v bratislavskej Galérii NOVA na Baštovej ulici č. 2.

Michal Studený sa narodil roku 1939 v Prahe. V rokoch 1953-57 študoval na Škole umeleckého priemyslu v Bratislave, odbor grafika. V rokoch 1957-63 v štúdiách pokračoval na VŠVU v Bratislave, kde absolvoval v ateliéri prof. P. Matejku. Detstvo prežil v Tisovci, neskôr žil v Modre, začas na Gemeri a napokon roku 1974 sa s rodinou usadil v Bratislave.
Názov umelcovej výstavy „Mutácie“ plne vystihuje premeny jeho diela v čase.
Patrí ku kultovým osobnostiach slovenského umenia šesťdesiatych rokov. K jeho spriazneným dušiam patrili generační rovesníci, maliari V. Popovič, P. Bartoš, J. Kornúcik, i režiséri E. Havetta, J. Jakubisko, či mím M. Sládek. V duchu dobových antizobrazujúcich tendencií, najmä abstrakcie, sa prechodne venoval analytickej práci s farebnou hmotou, ktorú vnímal ako svojský organizmus. Farbu vytláčal priamo z tuby na plátno, formoval ju špachtľou i priamo prstami. Čoskoro však toto analytické obdobie smerovalo k syntéze základných tém ktorého zaujímali, do ikonického znakového symbolu. Podnety pop artu i nového realizmu prijal vo veľmi transformovanej podobe, často protikladnej. Nájdeným predmetom preňho nebol civilizačný odpad, ale napr. štvorlístky nájdené na lúke, z ktorých vyskladal obrazy.

Stal sa tým povestný. Z tohto neobvyklého prístupu v tvorbe vyplynula aj sugestívna poetika jeho diel. Pre ďalšie obdobia jeho tvorby sa stala podstatnou čistota formy vyjadrená v znakovej archetypálnej podobe: jablko, kostolík, kríž, fľaša, či púpava. Jeho putovania za konkrétnymi predmetmi, ktoré vkladal do obrazu, sú dnes už legendárne. Na ich začiatku bola možno umelcova láska a zberateľská vášeň k artefaktom ľudovej tvorivosti: krčahy, maľby na skle, lopáre, kosáky a ďalšie predmety dennej potreby, ktoré tvoria niekedy súčasť jeho obrazov. Umelec veľmi nevtieravým a sebe vlastným spôsobom hovorí o živote, o prírode i o tradícii, bez romantizujúcich okuliarov, skôr s láskavou iróniou a nadhľadom.
Jeho umenie sa pýta na zatiaľ nezodpovedanú otázku “Kto sme, odkiaľ prichádzame, kam ideme?“

Eva Trojanová
Kurátorka výstav

Výstava Michala Studeného sa v Galérii NOVA bude konať do 29. septembra 2006.